Liên hệ VARC

Viet Nam Amateur Radio ClubNếu bạn mong muốn có giấy phép sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư tại Việt Nam, bạn cần liên lạc với Câu lạc bộ Vô tuyến điện nghiệp dư (VARC).

Câu lạc bộ Vô tuyến điện nghiệp dư VARC
Chủ Tịch Nguyễn Bác Ái, XV2A/ 3W6AR
11 bis Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 (8) 3 829 4912

Bạn cũng có thể gửi email về địa chỉ xv2a@qscope.org (xv2a null@null qscope NULL.org) để biết thêm thông tin.
Nếu bạn không nhận được hồi đáp trong vòng 1 tuần, hãy để lại lời nhắn kèm với email của bạn tại trang này.

2 thoughts on “Liên hệ VARC”

  1. Hi Peter,

   I am not aware of any radioamateur living near Sapa.
   However you might try to contact XV9NPS who was near Hanoi, but I’m not sure of where exactly he lives now.

   73,
   Yan – XV4Y.

Comments are closed.

CLB Vô tuyến điện nghiệp dư – HAM Radio in Viet-Nam – How to obtain a Radio Amateur callsign in Viêt-Nam