Giấy phép sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư

Nếu bạn mong muốn có giấy phép sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư tại Việt Nam, bạn cần liên lạc với ông Nguyễn Bác Ái – XV2A, Chủ Tịch Câu lạc bộ Vô tuyến điện nghiệp dư (VARC). Ông Ái chịu trách nhiệm liên lạc với cơ quan chủ quản, Cục Tần số Vô tuyến điện.

Những giấy tờ mà bạn cần chuẩn bị cho hồ sơ xin giấy phép bao gồm:

Các giấy tờ được gửi về địa chỉ dưới đây :

Câu lạc bộ Vô tuyến điện nghiệp dư VARC
Chủ Tịch Nguyễn Bác Ái, XV2A/ 3W6AR
11 bis Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 (8) 3 829 4912

Bạn cũng có thể gửi email về địa chỉ xv2a@qscope.org (xv2a null@null qscope NULL.org) để biết thêm thông tin.
Nếu bạn không nhận được hồi đáp trong vòng 1 tuần, hãy để lại lời nhắn kèm với email của bạn tại trang này.

Khi hồ sơ của bạn được xác nhận hợp lệ và sẵn sàng cho cơ quan chủ quản phê duyệt, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện thanh toán phí tạo giấy phép và phí quản lý. Sau 1 – 2 tháng, giấy phép chính thức sẽ được gửi cho bạn qua email hoặc fax. Còn bản gốc sẽ được gửi cho bạn khi bạn đến Việt Nam.

CLB Vô tuyến điện nghiệp dư – HAM Radio in Viet-Nam – How to obtain a Radio Amateur callsign in Viêt-Nam